yldpsyhhiaatria_fysioterapeudi_ruum.jpg

Üldpsühhiaatriaosakond

Statsionaar

 • Kui ambulatoorne abi ei ole piisav, täidab eriarst suunamiskirja, mille põhjal keskuse spetsialistid hindavad haiglaravi näidustatust.
 • Haiglaravi on näidustatud kui psüühilise seisundi hindamiseks ja ravi läbiviimiseks on vajalik patsiendi jälgimine ööpäevaringselt.
 • Üldpsühhiaatria osakonnas ravitakse ärevus-, meeleolu- ja sõltuvushäiretega (alkohol, rahustid) patsiente.
 • Osakonnas ravitakse patsiente alates 18. eluaastast.
 • Osakonnas on 23 statsionaarset voodikohta (1-,  ja 3- kohalised) ning kaks jälgimispalatit.
 • Haiglaravile/uuringutele saamiseks statsionaari registreerib osakonnajuhataja isiku eelnevalt  haiglajärjekorda.
 • Erakorralise haiglaravi vajaduse otsustab valvearst'
 • Üldpsühhiaatria osakonnas toimuvad järgmised tegevused: individuaalne psühhoteraapia (kognitiivne-ja käitumisteraapia, kriisinõustamine, pereteraapia, dialektiline käitumisteraapia), grupiteraapia, füsioteraapia ja tegevusteraapia.
 • Osakonnas viiakse läbi psühholoogilisi uuringuid ning sõjaväekõlbulikkuse ja kohtupsühhiaatrilisi/ kohtupsühholoogilisi ekspertiise.
 • Päeva tegevusse kuuluvad ravimite manustamine, vestlused psühhiaatrite, psühholoogide, vaimse tervise õdedega, tegevusteraapia, grupiteraapia, füsioteraapia. Vajadusel kaasatakse vestlusele pereliikmeid ja lähedasi.
 • Osakonnas on võimalik konsulteerida sisearstiga.
 • Haiglasse saabumise soovitatav kellaaeg on vahemikus 9:00 – 12.00. Osakonda jõudes võtab patsiendi vastu päevaõde, kes tutvustab osakonda ning reegleid.

Soovituslikud külastusajad osakonnas on E-R 14.00 - 18.00; L ja P 10.00 - 13.00 ning 14.00-18.00. 

 • Lisainformatsioon – Üldpsühhiaatria valveõde 731 8783
 • Söömishäirete osakonna valveõde 731 8802
 • Vanemõde 731 8772
 • Osakonna juhataja 731 8780

Üldpsühhiaatriakeskuse sisekord