yldpsyhhiaatria_puhkenurk.jpg

Üldpsühhiaatria keskus

Tutvustus

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku üldpsühhiaatriakeskuses ravitakse ärevushäire; meeleoluhäire ja võõrutusseisunditega ning unehäirete ja söömishäiretega patsiente. Keskus jaguneb omakorda üldpsühhiaatriaosakonnaks, söömishäireteosakonnaks ja unehäireteosakonnaks.

Struktuur

Statsionaarses osakonnas toimub kliiniline jälgimine, uuringud ning ravi, juhtudel kui ambulatoorne abi ei ole võimalik või piisav.

Keskus

 • Keskuses ravitakse ärevushäire; meeleoluhäire, sõltuvushäirete (alkoholi-, rahustisõltuvusega), söömishäiretega (anoreksia,buliimia) ning unehäiretega patsiente.
 • Peab oluliseks patsiendi vajadustest lähtuvat paindlikku meeskonnatööd ning koostööd lähedaste võrgustikuga.
 • Väärtustab koolitus- ja arendustegevust kvaliteetsema raviteenuse osutamiseks patsientidele ja nende lähedastele.
 • Teeb laialdast koostööd  teiste psühhiaatrilist eriarstiabi  pakkuvate asutustega Eestis.  
 • Söömishäirete osakond on liitunud Inglismaal väljatöötatud kvaliteedihindamise programmiga QNIC (Quality Network for Inpatient CAMHS) ja läbinud enesehindamise 2016 aastal.

Meeskond

Üldpsühhiaatriakeskuse meeskonda kuuluvad 

 • psühhiaatrid
 • arst-residendid
 • kliinilised psühholoogid
 • füsioterapeut
 • tegevusjuhendaja
 • sotsiaaltöötaja
 • õed (vaimse tervise õed; psühhiaatriaõed)
 • hooldajad