lasteosakond.jpg

Haiglauuringud ja –ravi

Laste ja noorukite vaimse tervise keskuses on eraldi osakonnad lastele ja noorukitele. Mõlemas osakonnas toimub tegevus kindla päevakava kohaselt, millest osakonnas viibivad lapsed ja neid saatvad täiskasvanud peavad oma tegevuses juhinduma. Alla 10 a lapsed on vajadusel osakonnas koos vanemaga või mõne teise täiskasvanud saatjaga. Plaaniliselt haiglasse saabumisel on soovitatav tuleku kellaaeg ajavahemikus 9:30 – 10:30.

Haiglasse tulles on vaja kaasa isikut tõendav dokument, hügieenitarbed, vahetusjalatsid ja vahetusriided ning koolis käivatel lastel kooliperioodil ka põhiainete õpikud ja töövihikud. Kui lapse haiglasse toojaks ei ole tema seaduslik esindaja, peab olema kaasas kirjalik nõusolek seaduslikult esindajalt.

Osakonda jõudes võtab patsiendi vastu päevaõde, kes tutvustab lapsele ja tema saatjale osakonda ning töökorraldust. Haiglas toimub lapse kliiniline jälgimine ning uuringute läbi viimine lapse seisundi hindamiseks ning raviplaani koostamiseks. Keskmiselt on haiglauuringute pikkus kuni 2 nädalat. Ravi vajavate laste haiglas viibimise aeg sõltub nende tervislikust seisundist. Haiglas viibimise ajal toimub õppetöö vastavalt lapse õpijärjele koolis.