Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt väljaantud RHK-10 V peatükk (Psüühika- ja käitumishäired) sisaldab erinevalt teistest peatükkidest peale diagnooside loendi veel häirete diagnoosimiseks vajalikku detailset informatsiooni. Ingliskeelne väljaanne, mis oli eestikeelse tõlke aluseks, valmis 1992. aastal.
Esimene eestikeelne tõlge valmis 1993. aastal (2. kordustrükk 1996) ja alates 01.01.94.a. on RHK-10 V peatükk ametlikult kasutusel eesti psühhiaatrite poolt psüühikahäirete diagnostikas.

RHK-10 V peatüki põhiversiooni (Psüühika- ja käitumishäired - kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised) kõrval on olemas veel eriversioon teaduslikel eesmärkidel (ICD10/RC) kasutamiseks   ja üldarstidele mõeldud lühiversioon (Diagnostic and management guidelines for mental disorders in primary care: ICD-10 Chapter V Primary Care Version).

Peale selle on välja töötatud mitmeid abimaterjale (terminoloogiline leksikon) ning diagnostilisi instrumente (CIDI ja SCAN).

Psüühikahäirete diagnostikas on varasemalt laiemat tunnustust leidnud Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni poolt väljatöötatud  DSM-süsteem, mis on kasutusel Ameerika Ühendriikides ning kuni viimase ajani ka paljudes Euroopa riikides (nt Soome).
Alates 1994.a. on kasutusel DSM neljas versioon (DSM-IV). Mahult on DSM-IV oluliselt ulatuslikum kui RHK-10/V põhiversioon. Erinevalt RHK-10/V põhiversioonist kasutatakse DSM-s diagnoosi määramisel diagnostilisi kriteeriume nagu ka ICD10/RC.

Veiko Vasar

Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon - RHK-10

Ptk. I

Teatavad nakkus- ja parasitaarsed haigused (A00-A99)

Ptk. II

Kasvajad (C00-D48)

Ptk. III

Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89)

Ptk. IV

Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90)

Ptk. V

Psüühika- ja käitumishäired (F00 - F99)

Ptk. VI

Närvisüsteemihaigused (G00 - G99)
(
vt Närvikliiniku kodulehekülg)

Ptk. VII

Silma- ja silmamanuste haigused (H00-H59)

Ptk. VIII

Kõrva- ja nibujätkehaigused (H60-H95)

Ptk. IX

Vereringeelundite haigused (I00-I99)

Ptk. X

Hingamiselundite haigused (J00-J99)

Ptk. XI

Seedeelundite haigused (K00-K93)

Ptk. XII

Naha- ja nahaalusekoe haigused (L00-L99)

Ptk. XIII

Lihasluukonna ja sidekoe haigused (M00-M99)

Ptk. XIV

Kuse-suguelundite haigused (N00-N99)

Ptk. XV

Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (O00-O99)

Ptk. XVI

Sünnitusperioodis tekkivad teatavad seisundid (P00-P96)

Ptk. XVII

Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad (Q00-Q99)

Ptk. XVIII

Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed (R00-R99)

Ptk. XIX

Vigastused, mürgitused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed (S00-T98)

Ptk. XX

Haigestumise ja surma välispõhjused (V01-Y98)

Ptk. XXI

Tervise seisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99)

[algus]