Sisukord Esileht
Eessõna
Sissejuhatus
RHK-10 peatükid
RHK10/Vptk - psüühikahäirete põhigrupid:
Diagnostiliste kategooriate nimekiri
F0   F1   F2   F3  F4   F5   F6   F7  F8   F9
F00-F09 Orgaanilised - k.a. sümptomaatilised - psüühikahäired
F00* Dementsus Alzheimeri tõvest

F00.0 Varajase algusega dementsus Alzheimeri tõvest
F00.1 Hilise algusega dementsus Alzheimeri tõvest
F00.2 Atüüpiline või segatüüpi dementsus Alzheimeri tõvest
F00.9 Täpsustamata dementsus Alzheimeri tõvest

F01* Vaskulaarne dementsus

F01.0 Ägeda algusega vaskulaarne dementsus
F01.1 Multiinfarktne vaskulaarne dementsus
F01.2 Subkortikaalne vaskulaarne dementsus
F01.3 Segatüüpi vaskulaarne dementsus
F01.8 Muu täpsustatud vaskulaarne dementsus
F01.9 Täpsustamata vaskulaarne dementsus

F02* Dementsus MK muudest haigustest

F02.0 Dementsus Picki tõvest
F02.1 Dementsus Creutzfeldti-Jakobi tõvest
F02.2 Dementsus Huntingtoni tõvest
F02.3 Dementsus Parkinsoni tõvest
F02.4 Dementsus HIV infektsioonist
F02.8 Dementsus teistest MK haigustest

F03* Täpsustamata dementsus

F04 Orgaaniline amnestiline sündroom, v.a. alkoholist või psühhoaktiivsetest ainetest põhjustatud

F05 Deliirium, v.a. alkoholist või psühhoaktiivsetest ainetest põhjustatud

F05.0 Dementsuseta deliirium
F05.1 Dementsusega deliirium
F05.8 Muu täpsustatud deliirium
F05.9 Täpsustamata deliirium

F06 Muud psüühikahäired ajukahjustusest, -düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest

F06.0 Orgaaniline hallutsinoos
F06.1 Orgaaniline katatoonia
F06.2 Orgaaniline luululine psühhoos
F06.3 Orgaanilised meeleoluhäired

.30 orgaaniline mania
.31 orgaaniline bipolaarne häire
.32 orgaaniline depressioon
.33 orgaaniline segatüüpi meeleoluhäire

F06.4 Orgaaniline ärevus
F06.5 Orgaaniline dissotsiatiivne häire
F06.6 Orgaaniline asteenia
F06.7 Kerge orgaaniline tunnetushäire
F06.8 Muud täpsustatud orgaanilised psüühikahäired
F06.9 Täpsustamata orgaaniline psüühikahäire

F07 Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või -düsfunktsioonist

F07.0 Orgaaniline isiksushäire
F07.1 Entsefaliidijärgne sündroom
F07.2 Traumajärgse ajukahjustuse sündroom
F07.8 Muud isiksus- ja käitumishäired
F07.9 Täpsustamata isiksus- ja käitumishäire

F09 Täpsustamata orgaaniline - k.a. sümptomaatiline - psüühikahäire

F10-F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F10.- Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumis-häired
F11. Opioidide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumis-häired
F12.- Kannabinoidide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F13.- Rahustite või uinutite tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F14.- Kokaiini tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F15.- Muude stimulaatorite (k.a. kofeiin) tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F16.- Hallutsinogeenide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F17.- Tubaka tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F18.- Lenduvate lahustite tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F19.- Mitmete või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
Kliinilise seisundi täpsustamiseks tuleb kasutada 4. ja 5. koodinumbrit:
F1x.0 Äge intoksikatsioon
.00 tüsistusteta
.01 trauma või muu kehavigastusega
.02 muu meditsiinilise tüsistusega
.03 deliiriumiga
.04 tajumishäiretega
.05 koomaga
.06 krampidega
.07 patoloogiline intoksikatsioon
F1x.1 Kuritarvitamine
F1x.2 Sõltuvus
.20 käesolevalt kaine
.21 käesolevalt kaine, kontrollitud keskkonnas
.22 käesolevalt meditsiinilisel järelvalvel või asendusravil
.23 käesolevalt kaine, ravi aversiivse või blokeeriva vahendiga
.24 käesolevalt tarvitab ainet
.25 aine pidev tarvitamine
.26 aine episoodiline tarvitamine
F1x.3 Võõrutusseisund
.30 tüsistusteta
.31 krampidega
F1x.4 Võõrutusseisund deliiriumiga
.40 krampideta
.41 krampidega
F1x.5 Psühhootiline häire
.50 skisofreeniataoline
.51 valdavalt luululine
.52 valdavalt hallutsinatoorne
.53 polümorfne
.54 valdavalt depressiivne
.55 valdavalt maniakaalne
.56 segatüüpi
F1x.6 Amnestiline sündroom
F1x.7 Residuaalne või hiline psüühikahäire
.70 mälupetted
.71 isiksus- või käitumishäire
.72 residuaalne afektiivne häire
.73 dementsus
.74 muu püsiv tunnetuskahjustus
.75 hilise tekkega psühhoos
F1x.8 Muud psüühika- või käitumishäired
F1x.9 Täpsustamata psüühika- või käitumishäire
F20-F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired
F20 Skisofreenia

F20.0 Paranoidne skisofreenia
F20.1 Hebefreenne skisofreenia
F20.2 Katatoonne skisofreenia
F20.3 Diferentseerimata skisofreenia
F20.4 Skisofreenia järeldepressioon
F20.5 Residuaalne skisofreenia
F20.6 Lihtne skisofreenia
F20.8 Muu skisofreenia
F20.9 Täpsustamata skisofreenia

Skisofreenia kulu iseloomustamiseks võib kasutada 5. koodinumbrit:
F20.x0 Püsikululine
F20.x1 Episoodiline süveneva defektiga
F20.x2 Episoodiline stabiilse defektiga
F20.x3 Episoodiline remiteeruv
F20.x4 Osaline remissioon
F20.x5 Täielik remissioon
F20.x8 Muud
F20.x9 Jälgimisperiood vähem kui 1 aasta
F21 Skisotüüpne häire

F22 Püsivad luululised häired

F22.0 Luululine (paranoidne) häire
F22.8 Muud püsivad luululised häired
F22.9 Täpsustamata püsiv luululine häire

F23 Äge ja mööduv psühhootiline episood

F23.0 Äge polümorfne psühhootiline häire skisofreenia sümptomiteta
F23.1 Äge polümorfne psühhootiline häire skisofreenia sümptomitega
F23.2 Äge skisofreeniataoline psühhootiline häire
F23.3 Muu äge domineerivalt luululine psühhootiline häire
F23.8 Muud ägedad psühhootilised episoodid
F23.9 Täpsustamata äge psühhootiline episood

Seos ägeda stressiga märgitakse 5. koodinumbri abil:

.x0 ägeda stressita
.x1 ägeda stressiga

F24 Indutseeritud luululine häire

F25 Skisoafektiivsed häired

F25.0 Maniakaalne skisoafektiivne häire
F25.1 Depressiivne skisoafektiivne häire
F25.2 Segatüüpi skisoafektiivne häire
F25.8 Muud skisoafektiivsed häired
F25.9 Täpsustamata skisoafektiivne häire

F28 Muud mitteorgaanilised psühhoosid

F29 Täpsustamata mitteorgaaniline psühhoos

F30-F39 Meeleoluhäired
F30 Maniakaalne episood e. mania

F30.0 Hüpomania
F30.1 Mania psühhootiliste sümptomiteta
F30.2 Mania psühhootiliste sümptomitega
F30.8 Muud maniakaalsed episoodid
F30.9 Täpsustamata maniakaalne episood

F31 Bipolaarne meeleoluhäire

F31.0 Bipolaarne meeleoluhäire, hüpomania
F31.1 Bipolaarne meeleoluhäire, psühhootiliste sümptomiteta mania
F31.2 Bipolaarne meeleoluhäire, psühhootiliste sümptomitega mania
F31.3 Bipolaarne meeleoluhäire, mõõdukas või
kerge depressioon

.30 somaatiliste sümptomiteta
.31 somaatiliste sümptomitega

F31.4 Bipolaarne meeleoluhäire, psühhootiliste sümptomiteta raske depressioon
F31.5 Bipolaarne meeleoluhäire, psühhootiliste sümptomitega raske depressioon
F31.6 Bipolaarne meeleoluhäire, segatüüpi episood
F31.7 Bipolaarne meeleoluhäire, remissioonis
F31.8 Muud täpsustatud bipolaarsed meeleoluhäired
F31.9 Täpsustamata bipolaarne meeleoluhäire

F32 Depressiivne episood e. depressioon

F32.0 Kerge depressioon

.00 somaatiliste sümptomiteta
.01 somaatiliste sümptomitega

F32.1 Mõõdukas depressioon

.10 somaatiliste sümptomiteta
.11 somaatiliste sümptomitega

F32.2 Raske depressioon psühhootiliste sümptomiteta
F32.3 Raske depressioon psühhootiliste sümptomitega
F32.8 Muud depressiivsed episoodid
F32.9 Täpsustamata depressiivne episood

F33 Korduv depressiivne häire e. korduv depressioon

F33.0 Kerge korduv depressioon

.00 somaatiliste sümptomiteta
.01 somaatiliste sümptomitega

F33.1 Mõõdukas korduv depressioon

.10 somaatiliste sümptomiteta
.11 somaatiliste sümptomitega

F33.2 Raske korduv depressioon psühhootiliste sümptomiteta
F33.3 Raske korduv depressioon psühhootiliste sümptomitega

.30 meeleoluga ühtuvad psühhootilised sümptomid
.31 meeleoluga mitteühtuvad psühhootilised sümptomid

F33.4 Korduv depressioon remissioonis
F33.8 Muud täpsustatud korduvad depressioonid
F33.9 Täpsustamata korduv depressioon

F34 Püsivad meeleoluhäired

F34.0 Tsüklotüümia
F34.1 Düstüümia
F34.8 Muud täpsustatud püsivad meeleoluhäired
F34.9 Täpsustamata püsiv meeleoluhäire

F38 Muud meeleoluhäired

F38.0 Muu üksik meeleoluhäire

.00 Segatüüpi afektiivne episood

F38.1 Muu korduv meeleoluhäire

.10 Korduv lühike depressiivne häire

F38.8 Muud täpsustatud meeleoluhäired

F39 Täpsustamata meeleoluhäire

F40-F49 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired
F40 Foobsed ärevushäired e. foobiad

F40.0 Agorafoobia

.00 paanikahoogudeta agorafoobia
.01 paanikahoogudega agorafoobia

F40.1 Sotsiaalfoobia
F40.2 Lihtfoobiad
F40.8 Muud täpsustatud foobiad
F40.9 Täpsustamata foobia

F41 Muud ärevushäired

F41.0 Paanikahäire
F41.1 Generaliseerunud ärevushäire
F41.2 Depressiooni sümptomitega segatüüpi ärevushäire
F41.3 Muud segatüüpi ärevushäired
F41.8 Muud täpsustatud ärevushäired
F41.9 Täpsustamata ärevushäire

F42 Obsessiiv-kompulsiivne häire e. sundseisund

F42.0 Valdavalt obsessiivsete häiretega
F42.1 Valdavalt kompulsiivsete häiretega
F42.2 Segatüüpi obsessiiv-kompulsiivne häire
F42.8 Muud obsessiiv-kompulsiivsed häired
F42.9 Täpsustamata obsessiiv-kompulsiivne häire

F43 Rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired

F43.0 Äge stressreaktsioon
F43.1 Posttraumaatiline stresshäire
F43.2 Kohanemishäire

.20 lühiajaline depressiivne reaktsioon
.21 pikaajaline depressiivne reaktsioon
.22 segatüüpi ärev-depressiivne reaktsioon
.23 muude emotsionaalsete häiretega reaktsioon
.24 valdavalt käitumishäiretega reaktsioon
.25 segatüüpi reaktsioon
.28 muude sümptomitega kohanemishäire

F43.8 Muud rasked stressreaktsioonid
F43.9 Täpsustamata raske stressreaktsioon

F44 Dissotsiatiivsed häired

F44.0 Dissotsiatiivne amneesia
F44.1 Dissotsiatiivne fuuga
F44.2 Dissotsiatiivne stuupor
F44.3 Dissotsiatiivne transs
F44.4 Dissotsiatiivsed motoorsed häired
F44.5 Dissotsiatiivsed krambid
F44.6 Dissotsiatiivne hüpesteesia ja anesteesia
F44.7 Segatüüpi dissotsiatiivsed häired
F44.8 Muud dissotsiatiivsed häired

.80 Ganseri sündroom
.81 Isiksuse mitmesus
.82 Lapse või nooruki mööduv dissotsiatiivne häire
.88 Muud täpsustatud dissotsiatiivsed häired

F44.9 Täpsustamata dissotsiatiivne häire

F45 Somatoformsed häired

F45.0 Somatisatisoonihäire
F45.1 Diferentseerumata somatoformne häire
F45.2 Hüpohondria
F45.3 Somatoformne vegetatiivne düsfunktsioon

.30 kardiovaskulaarne düsfunktsioon
.31 mao-sooletrakti ülaosa düsfunktsioon
.32 mao-sooletrakti alaosa düsfunktsioon
.33 respiratoorne düsfunktsioon
.34 urogenitaalne düsfunktsioon
.38 muu organi või organsüsteemi düsfunktsioon

F45.4 Püsiv somatoformne valu
F45.8 Muud täpsustatud somatoformsed häired
F45.9 Täpsustamata somatoformne häire

F48 Muud neurootilised häired

F48.0 Neurasteenia
F48.1 Depersonalisatsioon-derealisatsioon
F48.8 Muud täpsustatud neurootilised häired
F48.9 Täpsustamata neurootiline häire

F50-F59 Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja füüsiliste e. somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid
F50 Söömishäired

F50.0 Anorexia nervosa
F50.1 Atüüpiline anorexia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atüüpiline bulimia nervosa
F50.4 Liigsöömine koos muu psüühikahäirega
F50.5 Oksendamine koos muu psüühikahäirega
F50.8 Muud täpsustatud söömishäired
F50.9 Täpsustamata söömishäire

F51 Mitteorgaanilised unehäired

F51.0 Mitteorgaaniline insomnia
F51.1 Mitteorgaaniline hüpersomnia
F51.2 Mitteorgaaniline une-ärkveloleku rütmihäire
F51.3 Somnambulism
F51.4 Pavor nocturnus e. unepaanika
F51.5 Uneärevus
F51.8 Muud täpsustatud mitteorgaanilised unehäired
F51.9 Täpsustamata mitteorgaaniline unehäire

F52 Mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid

F52.0 Alanenud libiido
F52.1 Rahulduseta või vastumeelne suguühe

.10 Vastumeelne suguühe
.11 Rahulduseta suguühe

F52.2 Genitaalne vaegreaktsioon
F52.3 Düsorgasmia
F52.4 Enneaegne ejakulatsioon
F52.5 Vaginism
F52.6 Düspareuunia
F52.7 Kõrgenenud libiido
F52.8 Muud täpsustatud mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid
F52.9 Täpsustamata mitteorgaaniline seksuaaldüsfunktsioon

F53 Sünnitusjärgse perioodiga seotud mujal klassifitseerimata psüühika- ja käitumishäired

F53.0 Sünnitusjärgse perioodiga seotud MKta kerged psüühika- ja käitumishäired
F53.1 Sünnitusjärgse perioodiga seotud MKta rasked psüühika- ja käitumishäired
F53.8 Sünnitusjärgse perioodiga seotud MKta muud psüühika- ja käitumishäired
F53.9 Sünnitusjärgse perioodiga seotud täpsustamata psüühikahäire

F54 Mujal klassifitseeritud haigusseisundite või haigustega seotud psüühilised ja käitumistegurid

F55 Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine

F55.0 Antidepressandid
F55.1 Lahtistid
F55.2 Analgeetikumid
F55.3 Antatsiidid
F55.4 Vitamiinid
F55.5 Steroidid või hormoonid
F55.6 Ravimtaimed või rahvameditsiini vahendid
F55.8 Muud sõltuvust mittepõhjustavad ained
F55.9 Täpsustamata sõltuvust mittepõhjustav aine

F59 Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja somaatiliste teguritega seotud täpsustamata käitumissündroomid

F60-F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired
F60 Spetsiifilised isiksushäired

F60.0 Paranoiline isiksus
F60.1 Skisoidne isiksus
F60.2 Düssotsiaalne isiksus
F60.3 Ebastabiilne isiksus

.30 impulsiivset tüüpi ebastabiilne isiksus
.31 piirialast tüüpi (borderline type) ebastabiilne isiksus

F60.4 Histriooniline isiksus
F60.5 Anankastne isiksus
F60.6 Vältiv isiksus
F60.7 Sõltuv isiksus
F60.8 Muud spetsiifilised isiksushäired
F60.9 Täpsustamata isiksushäire

F61 Segatüüpi ja muud isiksushäired

F61.0 Segatüüpi isiksushäired
F61.1 Isiksusemuutused, mis ei mahu F60 või F62 alla

F62 Ajukahjustuse ja -haigusega mitteseostatavad püsivad isiksusemuutused

F62.0 Isiksusemuutus katastroofilisest elamusest
F62.1 Isiksusemuutus psüühilisest haigusest
F62.8 Muud täpsustatud isiksusemuutused
F62.9 Täpsustamata püsiv isiksusemuutus

F63 Harjumus- ja impulsihäired

F63.0 Patoloogiline hasartmängimine
F63.1 Püromaania
F63.2 Kleptomaania
F63.3 Trihhotillomaania
F63.8 Muud täpsustatud impulsihäired
F63.9 Täpsustamata impulsihäire

F64 Sooidentsuse häired

F64.0 Transseksualism
F64.1 Kaksikrolli transvestism
F64.2 Lapseea sooidentsuse häire
F64.8 Muud täpsustatud sooidentsuse häired
F64.9 Täpsustamata sooidentsuse häire

F65 Seksuaalsuunitluse häired

F65.0 Fetišism
F65.1 Fetišistlik transvestism
F65.2 Ekshibitsionism
F65.3 Vuajerism
F65.4 Pedofiilia
F65.5 Sadomasohhism
F65.6 Seksuaalsuunitluse mitmesed häired
F65.8 Seksuaalsuunitluse muud täpsustatud häired
F65.9 Seksuaalsuunitluse täpsustamata häire

F66 Seksuaalse arengu ja sättumusega seotud psüühika- ja käitumishäired

F66.0 Seksuaalsättumuse ebakindlus
F66.1 Egodüstooniline seksuaalsättumus
F66.2 Seksuaalsuhete häired
F66.8 Seksuaalse arengu muud täpsustatud häired
F66.9 Seksuaalse arengu täpsustamata häire

viienda sümboliga näidata seos:

.x0 heteroseksuaalsus
.x1 homoseksuaalsus
.x2 biseksuaalsus
.x8 muu, sealhulgas puberteedieelne

F68 Täiskasvanu muud isiksus- ja käitumishäired

F68.0 Somaatiliste sümptomite psühhogeenne võimendumine
F68.1 Somaatiliste või psüühiliste sümptomite tahtlik tekitamine
F68.8 Täiskasvanu muud täpsustatud isiksus- ja käitumishäired

F69 Täiskasvanu täpsustamata isiksus- ja käitumishäire

F70-F79 Vaimne alaareng
F70 Kerge vaimne alaareng
F71 Mõõdukas vaimne alaareng
F72 Raske vaimne alaareng
F73 Sügav vaimne alaareng
F78 Muu täpsustatud vaimne alaareng
F79 Täpsustamata vaimne alaareng
4. koodinumbriga tähistatakse kaasuv käitumishäire:

F7x.0 Ei esine või esineb kerge käitumishäire
F7x.1 Oluline käitumishäire
F7x.8 Muu käitumishäire
F7x.9 Käitumishäire märkimata
F80-F89 Psühholoogilise arengu häired
e. psüühilise arengu spetsiifilised häired
F80 Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired

F80.0 Spetsiifiline artikulatsioonihäire
F80.1 Ekspressiivne kõnehäire
F80.2 Retseptiivne kõnehäire
F80.3 Afaasia koos epilepsiaga (Landau-Kleffneri sündroom)
F80.8 Kõne ja keele muud täpsustatud arenguhäired
F80.9 Kõne ja keele täpsustamata arenguhäire

F81 Õpivilumuste spetsiifilised häired

F81.0 Spetsiifiline lugemishäire
F81.1 Spetsiifiline õigekirjahäire
F81.2 Spetsiifiline arvutamisvilumuste häire
F81.3 Spetsiifilised segatüüpi häired
F81.8 Muud täpsustatud õpivilumuste häired
F81.9 Täpsustamata õpivilumuste häire

F82 Motoorika spetsiifiline arenguhäire

F83 Segatüüpi spetsiifilised arenguhäired

F84 Pervasiivsed arenguhäired

F84.0 Lapse autism
F84.1 Atüüpiline autism
F84.2 Retti sündroom
F84.3 Lapse muu desintegratiivne häire
F84.4 Hüperaktiivsus motoorsete stereotüüpiate ja vaimse alaarenguga
F84.5 Aspergeri sündroom
F84.8 Muud täpsustatud pervasiivsed arenguhäired
F84.9 Täpsustamata pervasiivne arenguhäire

F88 Psühholoogilise arengu muud häired

F89 Psühholoogilise arengu täpsustamata häire

F90-F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired
F90 Hüperkineetilised häired

F90.0 Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
F90.1 Hüperkineetiline käitumishäire
F90.8 Muud täpsustatud hüperkineetilised häired
F90.9 Täpsustamata hüperkineetiline häire

F91 Käitumishäired

F91.0 Perekonnas avalduvad käitumishäired
F91.1 Sotsialiseerumata käitumishäire
F91.2 Sotsialiseerunud käitumishäire
F91.3 Tõrges-trotslik käitumine
F91.8 Muud täpsustatud käitumishäired

F91.9 Täpsustamata käitumishäire

F92 Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired

F92.0 Käitumishäire depressiooniga
F92.8 Muud täpsustatud segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired
F92.9 Täpsustamata segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäire

F93 Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired

F93.0 Lahutamiskartus lapsel
F93.1 Lapse foobiad
F93.2 Lapse sotsiaalfoobiad
F93.3 Lapse rivaalsushäire
F93.8 Muud täpsustatud tundeeluhäired
F93.9 Täpsustamata tundeeluhäire

F94 Lapse või nooruki suhtlemishäired

F94.0 Valikuline mutism
F94.1 Reaktiivne kiindumishäire
F94.2 Valikuta kiindumine
F94.8 Lapse või nooruki muud suhtlemishäired
F94.9 Lapse või nooruki täpsustamata suhtlemishäire

F95 Tikid

F95.0 Lühiajalised tikid
F95.1 Kroonilised motoorsed või vokaalsed tikid
F95.2 Gilles de la Tourette'i sündroom
F95.8 Muud täpsustatud tikid
F95.9 Täpsustamata tikid

F98 Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired

F98.0 Mitteorgaaniline enurees
F98.1 Mitteorgaaniline enkoprees
F98.2 Söömishäire imiku- või lapseeas
F98.3 Pica imiku- või lapseeas
F98.4 Liigutuste stereotüüpiad
F98.5 Kogelemine
F98.6 Ebarütmiline kõne
F98.8 Muud täpsustatud käitumis- ja tundeeluhäired
F98.9 Täpsustamata käitumis- ja tundeeluhäire

F99 Täpsustamata psüühikahäire
FO Orgaanilised - k.a. sümptomaatilised - psüühikahäired
F1 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F2 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häire
F3 Meeleoluhäired
F4 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired
F5 Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid
F6 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired
F7 Vaimne alaareng
F8 Psühholoogilise arengu häired e. psüühilise arengu spetsiifilised häired
F9 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired