Slaider3.jpg

Erakorralise ortopeedia osakond

Erakorraline ortopeedia on kirurgia eriala, mis käsitleb vigastuste põhjusi, teket ja profülaktikat, vigastatute abistamist ja ravi.

Tänapäeval käsitletakse Eestis ortopeediat ja traumatoloogiat ühtse erialana ning üldmõistena kasutatakse terminit "ortopeedia".

1952. a avati Maarjamõisa Haavakliinikus (Puusepa 6) traumatoloogia osakond. Seda osakonda on juhatanud doktorid Erik Siliksaar, Eldor Ruus, Evel Liiv, Arvi Tühis, Miralda Kippasto, Jaan Seeder ja kõige kauem (1983 – 2003) Toomas Tein. Alates 2003-2022 oli traumatoloogia osakonna juhataja Andres Kukner. Osakonna nimi muueti 2022 apriliist erakorralise ortopeedia osakonnaks ja selle juhatajaks sai dr. Toomas Saluse.

Suurim voodikohtade arv on olnud 80, praeguseks on see vähenenud 27 voodikohani, sh 6 voodit intensiivravi palatis. Traumatoloogia osakond kolis 2021 aasta 18.mail Puusepa 8  A korpuse V korrusele.

 

2018. aastal raviti traumatoloogia osakonnas 1861 patsienti, neist oli erakorralisi patsiente 1732 ja plaanilisi 129. Valdav enamus
patsientidest on erakorraliselt hospitaliseeritud (erakorralisuse % 93)

Enamuse ravitud haigetest moodustavad suurte toruluude murdudega patsiendid (reieluu 24 % ; sääreluu 14 %; õlavarreluu 9%; küünarvarreluud 6 %).

 Keskmiselt viibib patsient ravil 6 päeva ja edasi liigub enamus patsientidest õendusabi osakonda või järelravile elukohajärgsesse haiglasse.