KASUTAJATUNNUSE ANDMISE TAOTLUS SA TÜ KLIINIKUMI ANDMEBAASIDE KASUTAMISEKS
Täidetud taotlus edastada Medinfo keskusele aadressile
Puusepa 2, 50406 Tartu
või saata digiallkirjastatult aadressile medinfo@kliinikum.ee
NB! Vajalik vahetu juhi / töökorraldaja kinnitus! 
AMET, NIMI, ALLKIRI või digiallkiri


(*-kohustuslikud väljad)

Eesnimi: *
Perekonnanimi: *
Isikukood: *

Asutus: *
Amet: *
Linn (indeks)/aadress: *

Kontakttelefon: *
E-kiri: *


  • Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen tutvunud SA TÜ Kliinikumi meditsiinialaste andmebaaside kasutamise reeglitega ning kohustun järgima selles kehtestatud nõudeid.
  • Olen nõus, et minu andmeid võib kasutada andmebaasidega seotud üldise info edastamiseks ja andmebaaside kasutamisega seotud statistika tegemiseks


Taotlus lahendatakse või lükatakse tagasi kahe tööpäeva jooksul.
Informatsioon tel. 7318185, medinfo@kliinikum.ee